Rozmiar: 4180 bajtów Pomoc
Badania i raporty 2003
  Wykorzystanie wyników egzaminów
  Geografia wyników
  Diagnoza na wejściu
  Badania w szkole
  Warsztaty rady pedagogicznej

Diagnoza na wejściu

Jednym ze sposobów monitorowania postępów w nauce uczniów w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej jest wykonanie diagnozy wstępnej.

Internetowy serwis SIEMA w klasie I

OKE w Krakowie udostępnia internetowy serwis informacyjny dla dyrektorów szkół o wynikach uczniów klas I uzyskanych podczas egzaminów zewnętrznych. Zachęcamy do zapoznania się z wersją demonstracyjną serwisu. Instrukcję dla użytkowników systemu SIEMA dla klas I zawarto w Biuletynie OKE.

Pobierz (kliknij prawym przyciskiem myszki na odpowiednim linku
i wybierz  "Zapisz element docelowy jako..." (ang. "Save target as ...")

Biuletyn OKE na temat wykorzystania wyników
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

biuletyn_09_03_1.pdf


2004 OKE w Krakowie