Rozmiar: 4180 bajtów  
Co sprawdzamy w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego
  Biuletyn OKE
     
Archiwum arkuszy części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego
  spis arkuszy
  (18) GH 2005 - A1
  (17) GH 2005 - A7
  (16) GH 2005 - A8
  (15) GH 2004 - A1
  (14) GH 2004 - A7
  (13) GH 2004 - A8
  (12) GH 2003 - A1
 

(11) GH 2003 - A7

  (10) GH 2003 - A8
  (9) GH 2002 - A1
  (8) GH 2002 - A7
  (7) GH 2002 - A8
  (6) GH 2001 - A1
  (5) GH 2001 - A7
 

(4) GH 2001 - A8


  (3) GH 2002 - Szkolenia
  (2) GH 2002 - Info
  (1) GH 2002 - Info

Archiwum arkuszy części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego

 

Przygotowując się do sprawdzenia stopnia opanowania podstawowych kompetencji uczniów w roku 2006 wykorzystajmy doświadczenia poprzednich lat. Zachęcamy uczniów i nauczycieli do sięgania po arkusze egzaminacyjne opublikowane w informatorach lub wykorzystane podczas czterech ogólnopolskich sesji egzaminacyjnych. Obok standardowej wersji A1 funkcjonują na egzaminie wersje A4, A5 i A6 dla uczniów niedowidzących i niewidomych, A7 – dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących, A8 – dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim. Standardy egzaminacyjne określone przez Ministra Edukacji Narodowej uzyskały praktyczną wykładnię w co najmniej 18 „oficjalnych” arkuszach (nie wliczono tu zadań wykorzystanych w II terminie egzaminu):

Lp

Temat przewodni arkusza egzaminu

Wersja arkusza

Zastosowanie arkusza

18. Plemiona Europy A1 egzamin  2005
17. Nasze miejsce w Europie A7 egzamin  2005
16. Ojczyzna A8 egzamin  2005
15. Moda ma swoją historię A1 egzamin  2004
14. Poznajemy teatr A7 egzamin  2004
13. Żyjemy wśród innych A8 egzamin  2004

12.

W teatrze świata

A1

egzamin  2003

11.

Oceniamy wynalazki

A7

egzamin  2003

10.

Parki i ogrody

A8

egzamin  2003

9.

Lądy archeologów

A1

egzamin  2002

8.

Naród bez państwa

A7

egzamin  2002

7.

Dzieje teatru

A8

egzamin  2002

6.

Żeglarze

A1

próba 2001

5.

Gdzie szukamy informacji

A7

próba 2001

4.

O przyjaźni i współpracy

A8

próba 2001


Lp

Temat przewodni arkusza egzaminu

Wersja arkusza

Zastosowanie arkusza

3.

Cywilizacja

A1

szkolenia 2002

2.

Wehikułem czasu po świecie starożytnym

A1

Informatory 2002–5

1.

W kręgu rycerstwa i rycerskości

A1

Informatory 2002–5

Zakres umiejętności badanych na egzaminie określono w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów Są one zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego, zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.


2005 OKE w Krakowie