Rozmiar: 4180 bajtów  
Co sprawdzamy w części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
  Biuletyn OKE
     
Archiwum arkuszy części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
  spis arkuszy
  (18) GMP 2005 - A1
  (17) GMP 2005 - A7
  (16) GMP 2005 - A8
  (15) GMP 2004 - A1
  (14) GMP 2004 - A7
  (13) GMP 2004 - A8
  (12) GMP 2003 - A1
 

(11) GMP 2003 - A7

  (10) GMP 2003 - A8
  (9) GMP 2002 - A1
  (8) GMP 2002 - A7
  (7) GMP 2002 - A8
  (6) GMP 2001 - A1
  (5) GMP 2001 - A7
 

(4) GMP 2001 - A8


  (3) GMP 2002 - Szkol.
  (2) GMP 2002 - Info
  (1) GMP 2002 - Info

Archiwum arkuszy części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

 

Przygotowując się do sprawdzenia stopnia opanowania podstawowych kompetencji uczniów w roku 2006 wykorzystajmy doświadczenia poprzednich lat. Zachęcamy uczniów i nauczycieli do sięgania po arkusze egzaminacyjne opublikowane w informatorach lub wykorzystane podczas czterech ogólnopolskich sesji egzaminacyjnych. Obok standardowej wersji A1 funkcjonują na egzaminie wersje A4, A5 i A6 dla uczniów niedowidzących i niewidomych, A7 – dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących, A8 – dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim. Standardy egzaminacyjne określone przez Ministra Edukacji Narodowej uzyskały praktyczną wykładnię w co najmniej 18 „oficjalnych” arkuszach (nie wliczono tu zadań wykorzystanych w II terminie egzaminu):

Lp

Zastosowanie arkusza

Wersja arkusza

Temat przewodni arkusza egzaminu

18. egzamin  2005 A1  
17. egzamin  2005 A7  
16. egzamin  2005 A8  
15. egzamin  2004 A1 Wypoczynek
14. egzamin  2004 A7
13. egzamin  2004 A8 Olimpiada

12.

egzamin  2003

A1

 

11.

egzamin  2003

A7

 

10.

egzamin  2003

A8

Remont

9.

egzamin  2002

A1

Poznaj zainteresowania rówieśników

8.

egzamin  2002

A7

7.

egzamin  2002

A8

Nasze zdrowie

6.

próba 2001

A1

 

5.

próba 2001

A7

 

4.

próba 2001

A8

W naszej szkole

Lp

Zastosowanie arkusza

Wersja arkusza

Temat przewodni arkusza egzaminu

3.

szkolenia 2002

A1

 

2.

Informatory 2002–5

A1

Zimowa wyprawa

1.

Informatory 2002–5

A1

 

Zakres umiejętności badanych na egzaminie określono w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów Są one zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego, zawartą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.


2005 OKE w Krakowie