Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Szkoła Marzeń - Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłasza nabór

Aktualności

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłasza nabór do udziału w programie, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów
z gmin wiejskich. W ramach programu zapewnia merytoryczne wsparcie, szkolenia oraz dotacje.

Nabór szkół do programu SZKOŁA MARZEŃ