Sprawdzian w szóstej klasie szkoły podstawowej

wtorek, 06-09-2005 godz. 13:35  

Informacje o terminach sprawdzianu w klasie 6

1. Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 30 ust. 1 rozporządzenia: 4 kwietnia 2006 r. (wtorek), godz. 9.00, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: 12 stycznia 2006 r. (czwartek), godz. 15.00.

3. Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 46 ust. 1 i § 134 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia: 6 czerwca 2006 r. (wtorek), godz. 9.00, z zastrzeżeniem pkt. 4.

4. Dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, przeprowadzanego na podstawie § 46 ust. 1 i § 134 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia: 4 kwietnia 2006 r. (wtorek), godz. 9.00.


OKE w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20050906133551305