Lista przedmiotów, które można zdawać na egzaminie maturalnym w sesji wiosennej 2006 roku.

piątek, 09-09-2005 godz. 13:36  

Informuję, że na stronie MEN zamieszczony został komunikat wyjaśniający wątpliwości związane z listą przedmiotów, które można zdawać na egzaminie maturalnym w sesji wiosennej 2006 roku w związku z przygotowanymi zmianami w Rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września 2004 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania... .

http://www.men.waw.pl/oswiata/nowa_matura/matura_wyjasnienie.php


OKE w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20050909133604532