Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Arkusze sprawdzianu 2015 r.

Aktualności

Publikujemy arkusze sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 1 kwietnia 2015 roku:

Część 1. Język polski i matematyka

  • SP-1-152 – Arkusz dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (standardowy)
  • SP-2-152 – Arkusz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • SP-4-152 – Arkusz dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt
  • SP-5-152 – Arkusz dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt
  • SP-7-152 – Arkusz dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
  • SP-8-152 – Arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Część 2. Język obcy nowożytny

  • Arkusze dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących