Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przygotowywanych zbiorach zadań egzaminacyjnych

środa, 14-10-2015 godz. 09:20  

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych do sprawdzianu i egzaminu maturalnego.

Zbiory zostały przygotowane do:

1) części pierwszej i drugiej sprawdzianu (w formule obowiązującej od 2015 r.)
2) egzaminu maturalnego w „nowej” formule z:
Oprócz zadań zbiory zawierają również wskazówki dotyczące ich rozwiązywania, przykładowe rozwiązania, przykładowe wypracowania oraz określenie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w poszczególnych zadaniach w języku wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 
Zbiory zadań zostaną opublikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych 14 grudnia 2015 r. Dokumenty zostaną opublikowane w postaci plików .pdf, a nagrania do zadań na rozumienie ze słuchu w przypadku sprawdzianu i egzaminu maturalnego z języków obcych – w postaci plików .mp3.
 
Wszystkie materiały zostaną wcześniej (16 listopada 2015 r.) udostępnione do pobrania dyrektorom szkół w serwisach dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych w postaci plików edytowalnych oraz .pdf. Dyrektorzy szkół mogą przekazać materiały nauczycielom poszczególnych przedmiotów, którzy pomiędzy 16 listopada a 14 grudnia – czyli zanim materiały będą powszechnie dostępne – mogą wykorzystać zadania zawarte w publikacjach do przygotowania materiałów powtórzeniowych, prac kontrolnych, sprawdzianów, omówienia wybranych zadań z uczniami, zilustrowania wymagań podstawy programowej w zakresie danego przedmiotu itp. w formie dostosowanej do potrzeb konkretnej szkoły / klasy / grupy uczniów.
 
Dzięki rozbudowanemu komentarzowi dydaktycznemu, zawierającemu m.in. wskazówki dotyczące rozwiązywania zadań, zbiór może służyć również jako materiał do pracy własnej ucznia / absolwenta, przygotowującego się do sprawdzianu lub egzaminu maturalnego.
 
Zbiory zadań, o których mowa powyżej, zostały opracowane w ramach projektu VII CKE-EFS Budowa banków zadań oraz w ramach prac Zespołu Sprawdzianu i Egzaminu Gimnazjalnego CKE, Zespołu Matur CKE oraz Zespołu Języków Obcych CKE.
 
dr Marcin Smolik

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


OKE w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20151014161055536