Konferencje szkoleniowe - szkoły podstawowe i gimnazja

czwartek, 15-10-2015 godz. 08:24  

Zapraszamy dyrektorów szkół - przewodniczących zespołów egzaminacyjnych - i ich zastępców oraz wizytatorów, doradców metodycznych i przedstawicieli organów prowadzących szkoły na konferencje szkoleniowe.

Tematyka konferencji: 

Harmonogram konferencji:

Uwaga: Spotkania, które miały się odbyć w Krakowie 10 listopada, odbędą się 12 listopada - zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem.


OKE w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20151015082444212