Szkolenia egzaminatorów maturalnych - historia i wos

poniedziałek, 02-11-2015 godz. 14:18  

Szanowni Państwo Egzaminatorzy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna planuje zorganizowanie szkolenia uzupełniającego dla nauczycieli egzaminatorów egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie, którzy jeszcze nie zostali przeszkoleni do nowej formuły egzaminu maturalnego obowiązującej od roku szkolnego 2014/2015.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłaszanie się na szkolenia poprzez platformę MOODLE – egzaminatorzy w odpowiednich kursach do 10 listopada 2015 r.


OKE w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20151102141857696