Komunikat sprawie monitorowania opłat za egzaminy

wtorek, 16-02-2016 godz. 14:56  

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół,

w systemie OBIEG w dziale Materiały - Organizacja egzaminów, zostały zamieszczone informacyjnie listy absolwentów, którzy zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego w Państwa szkole, powinni wnieść opłatę za egzamin maturalny i ich opłata nie została odnotowana w OKE w Krakowie.

W dniach od 12 do 19 lutego będzie trwała jeszcze weryfikacja wpłat i wyjaśnianie braków.

Kolejne, zweryfikowane listy zostaną zamieszczone 19 lutego.


OKE w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20160216145623837