Arkusze sprawdzianu 2016 r.

wtorek, 05-04-2016 godz. 13:11  

Publikujemy arkusze sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2016 roku:

Część 1. Język polski i matematyka

Część 2. Język obcy nowożytny


OKE w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20160405131151124