Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym (w czerwcu)

środa, 18-05-2016 godz. 13:21  

Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym:
 
Zdający powinni przybyć do miejsca zdawania egzaminów pisemnych w dniu egzaminu z dowodem tożsamości ze zdjęciem 30 minut przed egzaminem.
 
W przypadkach szczególnych dostosowań warunków przeprowadzania egzaminów, zdający będą zdawali egzaminy w miejscach indywidualnie wskazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 
Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach macierzystych, według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

Egzaminy zostaną przeprowadzone w dniach 1 - 17 czerwca 2016 r. zgodnie z harmonogramem

Egzamin maturalny z informatyki dla osób, które złożyły wniosek w sprawie możliwości ponownego przystąpienia do jego II części, odbędzie się w dniu 13 czerwca w macierzystych szkołach zdających.

Część II egzaminu rozpoczyna się o godz. 14.00.


OKE w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20160518132111254