Egzamin maturalny - egzamin z informatyki (nowy egzamin)

środa, 18-05-2016 godz. 13:55  

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 maja 2016 r. w związku z zadaniem 6.2. na egzaminie maturalnym z informatyki w „nowej” formule, przeprowadzonym 17 maja br.


OKE w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20160518135524177