Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu maturalnego

piątek, 16-12-2016 godz. 12:44  

ogłaszamy rekrutację egzaminatorów do oceniania prac maturalnych w 2017 roku.

Jednym z warunków jest udział w kursach zamieszczonych na platformie Moodle, (dostęp poprzez zakładkę Egzaminatorzy – moodle; sposób logowania opisany jest tutaj). Celem kursów jest doskonalenie przez egzaminatorów umiejętności oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz przedstawienie harmonogramu sesji egzaminacyjnej w 2017 roku. W każdym kursie znajdą Państwo szczegółowe zasady rekrutacji egzaminatorów do oceniania prac maturalnych w roku 2017, a także plan obowiązkowych quizów sprawdzających zgodność stosowania kryteriów oceniania. Chęć uczestniczenia w ocenianiu zadeklarują Państwo poprzez wybór właściwego Ośrodka Koordynacji Oceniania (OKO) w stosownym głosowaniu, jakie zostanie w danym kursie uruchomione w lutym 2017 roku.


OKE w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20161216124430630