Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Arkusze egzaminu maturalnego 2017

Aktualności

Publikujemy arkusze egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2017 roku.

Formuła do 2014 Formuła od 2015

Język polski

MPO-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz MPO-P1_1P-172 poziom podstawowy – arkusz
MPO-R1_1P-172 poziom rozszerzony – arkusz MPO-P1_7P-172 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących
  MPO-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz

Matematyka

MMA-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz MMA-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz
MMA-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz MMA-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz

Język łaciński i kultura antyczna

  MKL-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz

Wiedza o społeczeństwie

MWO-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz MWO-R1_1P-172 poziom rozszerzony- arkusz
MWO-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz  

Informatyka

MIN-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz część I MIN-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz część I
MIN-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz część II MIN-R2_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz część II
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy - archiwum z plikami do arkusza część II Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz część I  
MIN-R2_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz część II  
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II  

Biologia

MBI-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz MBI-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
MBI-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz  

Filozofia

  MFI-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz

Historia

MHI-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz MHI-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
MHI-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz  

Historia sztuki

  MHS-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz

Chemia

MCH-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz MCH-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
MCH-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz  

Geografia

MGE-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz MGE-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy - mapa do arkusza Zalacznik.PDF poziom rozszerzony - barwny załącznik do arkusza
MGE-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz  
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony - mapa do arkusza  

Fizyka

MFA-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz MFA-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
MFA-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz  

Historia muzyki

  MHM-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
  Przyklady_nutowe.PDF poziom rozszerzony - przykłady nutowe do wybranych zadań

Język kaszubski

  MOK-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz

Język łemkowski

  MOZ-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz

Język litewski

  MOL-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz
  MOL-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz

Język ukraiński

  MOU-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz
  MOU-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz

Język białoruski

  MOB-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz
  MOB-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz

Język angielski

MJA-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja MJA-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJA-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz część 1. MJA-P1_7P-172 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących
MJA-R2_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja. MJA-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja
  MJA-R1_7P-172 poziom rozszerzony - arkusz dla osób niesłyszących
  MAD-R1_1A-172 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja

Język niemiecki

MJN-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja MJN-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJN-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz część 1 MJN-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJN-R2_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja MND-R1_1N-172 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja

Język rosyjski

MJR-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja MJR-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja
  MJR-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja

Język francuski

  MJF-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja
  MJF-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja
  MFD-R1_1F-172 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja

Język hiszpański

  MJH-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja
  MJH-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja
  MHD-R1_1H-172 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja

Język włoski

  MJW-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja
  MJW-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja