Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym

piątek, 26-05-2017 godz. 13:04  

Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym:

Zdający powinni przybyć do miejsca zdawania egzaminów pisemnych w dniu egzaminu z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, 30 minut przed egzaminem.

 

W przypadkach szczególnych dostosowań warunków przeprowadzania egzaminów, zdający będą zdawali egzaminy w miejscach indywidualnie wskazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach macierzystych, według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych. Egzaminy zostaną przeprowadzone 1-20 czerwca 2017 r. zgodnie z harmonogramem.


OKE w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20170526130425294