Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Rekrutacja egzaminatorów do oceniania prac po egzaminie gimnazjalnym z matematyki w 2018 r.

Aktualności

Nabór egzaminatorów do zespołów egzaminatorów oceniających prace po egzaminie gimnazjalnym z zakresu matematyki w 2018 roku z wykorzystaniem oprogramowania Scoris Assessor ®.

Warunki, które musi spełniać egzaminator

  • Jest nauczycielem matematyki. 
  • Ukończył dodatkowe szkolenie przygotowujące do oceniania holistycznego.
  • Ukończył szkolenie z zakresu obsługi aplikacji scoris.
  • Posiada dostęp do komputera spełniającego następujące minimalne wymagania (2 GB RAM dla systemu Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 oraz min. 20 MB wolnego miejsca na dysku twardym na instalację programu) oraz dysponuje łączem internetowym zapewniającym płynność przekazu.
  • W przypadku egzaminatora, który brał udział w poprzednich sesjach e-oceniania, pozytywna ocena pracy wystawiona przez PZE lub koordynatora.
  • W przypadku PZE – dodatkowo czynny udział w co najmniej jednej z poprzednich sesji e-oceniania.

Egzaminator, który spełnia warunki wymienione powyżej i zadeklaruje udział w sesji egzaminacyjnej 2018 będzie zobowiązany do udziału w szkoleniach z oceniania – rozwiązania quizów na platformie Moodle na stronie e-ocenianie.pl (od 16 grudnia 2017 do 14 stycznia 2018 r.).
O powołaniu egzaminatora do zespołu oceniającego prace zadecydują wyniki quizów.

Egzaminator powołany do pracy w zespole będzie zobowiązany do udziału w:

  • teście próbnym – uruchomieniu aplikacji scoris (17 marca 2018 r.);
  • szkoleniu stacjonarnym przygotowującym do sesji w 2018 roku (4 maja 2018 r.);
  • trybie kwalifikacyjnym e-sesji dopuszczającym do oceny prac egzaminacyjnych za pomocą aplikacji scoris (5 maja 2018 r.);
  • ocenianiu prac egzaminacyjnych (5-9 maja 2018 r.).

Deklarację gotowości podjęcia pracy podczas sesji e-oceniania egzaminu gimnazjalnego z matematyki w 2018 r. można składać w terminie od 13 do 26 listopada 2017 r.