Rekrutacja egzaminatorów do oceniania prac po egzaminie gimnazjalnym z matematyki w 2018 r.

czwartek, 09-11-2017 godz. 14:53  

Nabór egzaminatorów do zespołów egzaminatorów oceniających prace po egzaminie gimnazjalnym z zakresu matematyki w 2018 roku z wykorzystaniem oprogramowania Scoris Assessor ®.

Warunki, które musi spełniać egzaminator

Egzaminator, który spełnia warunki wymienione powyżej i zadeklaruje udział w sesji egzaminacyjnej 2018 będzie zobowiązany do udziału w szkoleniach z oceniania – rozwiązania quizów na platformie Moodle na stronie e-ocenianie.pl (od 16 grudnia 2017 do 14 stycznia 2018 r.).
O powołaniu egzaminatora do zespołu oceniającego prace zadecydują wyniki quizów.

Egzaminator powołany do pracy w zespole będzie zobowiązany do udziału w:

Deklarację gotowości podjęcia pracy podczas sesji e-oceniania egzaminu gimnazjalnego z matematyki w 2018 r. można składać w terminie od 13 do 26 listopada 2017 r.


OKE w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20171109145328473