Konferencje szkoleniowe z organizacji egzaminów gimnazjalnych i maturalnych - marzec 2018 r.

czwartek, 08-02-2018 godz. 11:02  

Zgodnie z § 15 ust. 2. i § 40 ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223), przekazujemy harmonogram konferencji szkoleniowych dla Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących zespołów egzaminacyjnych szkół, w których będą przeprowadzane egzaminy maturalny i gimnazjalny.

Tematem szkolenia będzie organizacja i przeprowadzenie egzaminów w roku szkolnym 2017/2018.

 


OKE w Krakowie
http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20180129110250501