Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikaty i informacje dyrektora CKE

Aktualności

Szanowni Państwo,

w zakładkach: egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny zostały zamieszczone informacje:

  • Harmonogram egzaminów w roku 2019
  • Komunikaty o dostosowaniach na danym egzaminie
  • Komunikaty o przyborach na egzaminie
  • Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania danego egzaminu wraz załącznikami (w formie edytowalnej)
  • Komunikat o egzaminie z informatyki na maturze

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi komunikatami i informacjami.