Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół

  1. Dane zdających egzamin gimnazjalny należy przekazać do OKE w systemie OBIEG.
  2. Dane zdających należy wprowadzić do systemu w terminie od 5 do 30 listopada.

Więcej informacji