Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół,

  1. Dane zdających egzamin maturalny należy przekazać do OKE w systemie OBIEG.
  2. Dane zdających należy wprowadzić do systemu w terminie do 15 lutego 2019 r.

Więcej informacji

Zbiór instrukcji dla użytkowników systemu OBIEG - egzamin maturalny