W systemie OBIEG w komunikatach dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych została zamieszczona informacja w sprawie odbioru świadectw i aneksów.

Prosimy dyrektorów o zapoznanie się z komunikatem.