Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  1 lipca 2019 r. dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju i czerwcu 2019 r.