Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
nauczycielom i pracownikom oświaty składamy
najlepsze życzenia, pomyślności w życiu osobistym,
dużo zdrowia, sukcesów w realizacji zamierzeń
i satysfakcji w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Dyrekcja i pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie