Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Konferencje szkoleniowe z organizacji egzaminu ósmoklasisty w sesji 2020 r.

Zgodnie z § 14 ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r., poz. 1512) przekazujemy harmonogram konferencji szkoleniowych dla Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących zespołów egzaminacyjnych szkół, w których będą przeprowadzane egzaminy ósmoklasisty.

Tematem szkolenia będzie organizacja i przeprowadzenie egzaminów w roku szkolnym 2019/2020.

Harmonogram konferencji