Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku - AKTUALIZACJA 8.06.2020

Zostały zaktualizowane terminy przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (w lipcu).