Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym:

Harmonogram przeprowadzania egzaminów