Na podstawie Zarządzenia Nr 5 Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie z dnia 8 lipca 2020 r. uprzejmie informujemy, że dzień 20 lipca 2020 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15 sierpnia 2020 r.
W dniu 20 lipca 2020 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna będzie zamknięta.