Informujemy, że w systemie SIOEO został zamieszczony komunikat w sprawie odbioru zaświadczeń. Prosimy dyrektorów szkół o zapoznanie się z komunikatem.