Informacja dyrektora CKE z 28 lipca o ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty.