Szanowni Państwo,
przekazujemy wstępną informację o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku: