Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

składamy nauczycielom i pracownikom oświaty

najlepsze życzenia zdrowia, sukcesów w realizacji zamierzeń

pomyślności w życiu osobistym,

i satysfakcji w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy.

Dyrekcja i pracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie