Szanowni Państwo Dyrektorzy,

  1. Dane zdających egzamin maturalny należy przekazać do OKE w nowym systemie SIOEO, udostępnionym pod adresem https://sioeo.ksdo.gov.pl,
  2. Zalecane są przeglądarki: Google Chrome lub Mozilla Firefox,
  3. Do logowania należy użyć tego samego loginu i hasła jak do SIO,
  4. Dane należy wprowadzać w otwartej już sesji Egzamin maturalny - Maj 2021,
  5. Dane najlepiej wprowadzać według kroków opisanych w Schemacie przekazywania danych wykorzystując Instrukcje systemu SIOEO dla egzaminu maturalnego,
  6. Dane osobowe uczniów zalecamy wprowadzić korzystając z funkcjonalności importu danych z SIO. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy w SIO zgłoszono uczniów do egzaminu.

Więcej informacji znajdą Państwo w komunikatach systemu SIOEO.