W zakładce: Egzamin maturalny - Informatory, dostępne są informacje o egzaminie maturalnym w formule 2023.