Jan Sawicki in memoriamMożna odejść na zawsze, by stale być blisko.
Jan Twardowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Jana Sawickiego, głównego egzaminatora egzaminu z fizyki w OKE w Krakowie, jednego z najwybitniejszych krajowych ekspertów systemu egzaminacyjnego. Będziemy Go wspominać jako życzliwego kolegę oddanego swojej pracy, serdecznego przyjaciela i skromnego człowieka.

Pozostanie we wspomnieniach i naszej pamięci.

Pogrzeb odbędzie się w 16 kwietnia o godzinie 11.00  na Cmentarzu na Bielanach,
ul. Marszałka Mikołaja Wolskiego 4 w Krakowie.

Dyrekcja i pracownicy OKE w Krakowie