Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na stanowiska asystenta zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkołach Europejskich Bruksela I i Bruksela IV.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Konkurs na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I
Konkurs na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej Bruksela IV
Oświadczenie kandydata