Szanowni Państwo,
przekazujemy wstępną informację o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku: