Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca kursów zawodowych:

Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)