10 września 2021 r. od godziny 8.30 będą udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do poprawkowego egzaminu maturalnego.

Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl)

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą jednej z metod:

1. profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna (login.gov.pl)

2. login i hasło otrzymane od dyrektora szkoły

Dyrektorzy szkół będą mogli zobaczyć wyniki w systemie SIOEO (https://sioeo.ksdo.gov.pl)

Aby zobaczyć wyniki w SIOEO, należy wybrać z menu głównego pozycję Wyniki, a następnie Wyniki-sesje i wybrać właściwą sesję egzaminacyjną. Wyniki zostały podzielone na zakładki:

Zakładka Wyniki zbiorcze pozwala na wyszukanie, podgląd, pobranie lub bezpośrednie wydrukowanie wyników zdających z wybranych egzaminów. 
W
 zakładce Wyniki szczegółowe możliwe jest pobranie punktacji poszczególnych zadań z wybranego egzaminu.
W zakładce Statystyki istnieje możliwość przejścia do serwisu, gdzie dostępne będą statystyki szkoły.

Więcej informacji znajdą Państwo w Zbiorze instrukcji dla użytkowników SIOEO.