Na podstawie Zarządzenia Nr 9  Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie z dnia 25.10. 2021 r. uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia  2021 r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za Święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

W dniu 24 grudnia 2021 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna będzie zamknięta.