Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do prekonsultacji propozycji wymagań egzaminacyjnych – matura w latach 2023–2024.

Link do informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prekonsultacje-propozycji-wymagan-egzaminacyjnych--zachecamy-do-udzialu