Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 stycznia 2022 r. o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023

Materiały informacyjno-szkoleniowe do matury w 2023 roku – język polski  dodane kolejne materiały