Materiały informacyjno-szkoleniowe

strona startowa > egzamin maturalny > egzamin maturalny w formule 2023 > materiały dodatkowe > materiały informacyjno-szkoleniowe

 
Nr Tytuł Praca 1      Praca 1 – Ocena     Praca 2 Praca 2 –     Ocena
1 Poziom podstawowy i rozszerzony:
Kontekstowe czytanie utworu
literackiego
Praca 1 Ocena 1 Praca 2 Ocena 2
2 Poziom podstawowy i rozszerzony:
Funkcjonalne wykorzystanie utworów
literackich w wypracowaniu
Praca 1 Ocena 1 Praca 2 Ocena 2
3 Poziom rozszerzony:
Kompetencje literackie i kulturowe w
wypracowaniu na poziomie rozszerzonym
Praca 1 Ocena 1 Praca 2 Ocena 2
4 Poziom podstawowy i rozszerzony
Argumentacja w wypracowaniu maturalnym
Praca 1 Ocena 1 Praca 2 Ocena 2
5 Poziom podstawowy i rozszerzony
Erudycyjność w wypracowaniu maturalnym
Praca 1 Ocena 1 Praca 2 Ocena 2
6 Poziom rozszerzony
Analiza wypracowania na poziomie rozszerzonym
       
7 Poziom podstawowy
Notatka syntetyzująca
Prace Ocena