Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 16 marca 2022 r. o materiałach w języku ukraińskim