Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju 2022 roku.

Informacja o egzaminie maturalnym w maju 2022