Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym:

• Lublin – V Liceum Ogólnokształcące - ul. Lipowa 7 - dla zdających z województwa lubelskiego

• Kraków – XX Liceum Ogólnokształcące – ul. Szlak 5 - dla zdających z województwa małopolskiego

• Rzeszów - V Liceum Ogólnokształcące - ul. Hetmańska 38 - dla zdających z województwa podkarpackiego

W szczególnych sytuacjach egzamin odbędzie się w innym niż wyżej wymienionym miejscu, o czym zdający są informowani pismem.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym