Szanowni Państwo,
przekazujemy wstępną informację o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku: