Numer ogłoszenia: 202906 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 199682 - 2013 data 22.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Os. Szkolne 37, 31-978 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 68 32 101,102, fax. 12 68 32 100.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: